เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าส่งสินค้า

น้ำหนัก กรุงเทพและปริมณฑล ต่างจังหวัด
ไม่เกิน 2 กิโลกรัม  30 40
3-4 กิโลกรัม  40 50
5-6 กิโลกรัม  60 65
7-8 กิโลกรัม  90 100
9-10 กิโลกรัม  120 140
11-15 กิโลกรัม  170 170